En våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk.

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, med att ta makten över sina liv från våld och förtryck.
Här hos oss får man stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk.

KALLELSE TILL NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅKS ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas ni till Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråks årsstämma i ZOOM

Lördagen 6 mars 2021 kl. 13.00-15.00
 

Klicka på knappen här bredvid för att anmäla dig till årsstämman!

BLI MEDLEM

Bli medlem i Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk och stöd Sveriges enda jourverksamhet för kvinnor på teckenspråk.