Ett öppet brev till Åsa Lindhagen, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten gällande dagens presskonferens om utsattheten.

Det är ingen hemlighet att kvinnor med funktionsnedsättning är en grupp som är väldigt utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. 

Det gör oss djupt bekymrade att denna grupp inte alls nämns när jämställdhetsminister Åsa Lindhagen höll presskonferens, idag torsdagen den 30 april, tillsammans med Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bildades 10 november 2019, vi är ett samlat kompetenscenter för att stödja utsatta kvinnor som är döva, har en hörselskada eller har dövblindhet.

Vår ambition för framtiden är att stödja myndigheter som möter kvinnor i sin verksamhet genom att erbjuda särskilda utbildningar. Våra resurser och den kompetens föreningen har står till förfogande för de myndigheter som behöver specialkompetens. 

Särskilt tre faktorer påverkar kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet. Beroendet, osynligheten och sårbarheten. Detta gör gruppen särskilt utsatt. Dessa faktorer återkommer i våra samtal med kvinnor som är döva, har en hörselskada eller har dövblindhet.

När Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bilades i november 2019 möttes vi av en våg av förfrågningar från kvinnor som sökte stöd. Detta har försvårat vårt arbete med att bygga upp och organisationsutveckla föreningen då föreningen inte har resurser för att hantera detta i kombination med en stor mängd förfrågningar från utsatta kvinnor.

Dagens presskonferens med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som bland annat aviserar att det kommer att delas ut 100 miljoner till kvinnojourer, det välkomnar vi. Vi vet att behovet är stort hos våra medsystrar som inte har en funktionsnedsättning. Men inte ett ord nämns om kvinnor med funktionsnedsättning specifikt. Vi undrar varför?

Funktionshinderpolitik får inte vara en fråga som fastnar hos socialdepartementet utan den behöver implementeras i hela politiska systemet. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk måste inkluderas i det här stora arbetet för att fånga upp kvinnorna som faller mellan stolarna – kvinnorna som är döva, har hörselskada eller har dövblindhet. Bjud in oss till det kommande arbetet!

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks styrelse genom Mia Modig, ordförande
www.nkjt.se 

Kontaktuppgifter:
mariasofia.modig@gmail.com
0735092965 (sms)

Mia Modig läser upp öppet brevet till Åsa Lindhagen, Socialstyrelsen och Jämnställdhetsmyndigheten.

NKJT håller Öppet!

Under dessa här coronavirustider kommer det många uppmaningar från myndigheter, arbetsplatser, förskolor och skolor att vi alla ska hjälpas åt och ta vårt ansvar genom att vara hemma vid minsta symptom.
 
Kvinnorna och barn blir då hemma under en längre period och de löper stort risk att fara illa i hemmet vid karantän-tider. Det är råder stor oro i samhället allmänt och arbetsmarknaden är dessutom svajig just nu. Vi vet att det slår hårt mot döva, hörselskadade och personer med dövblindhet nu när företagen och organisationer varslar eller permitterar personal på grund av arbetsbrist. Då blir ekonomi en ytterligare faktor till oro och våld i hemmet.
 
Det finns flera internationella rapporter från de länder som drabbats hårt av coronaviruset att våld i nära relationer har ökat då de jämfört tidsperioden under karantän-tider med året innan.

Vårt systerprojekt @BOUJT Sveriges Dövas Ungdomsförbund har gått ut med information om att de utökar sina öppettider för teckenspråkiga skolbarn och ungdomar – kolla i deras sida för mer information om tider!

Behöver du hjälp eller stöd? NKJT har en kuratorgrupp som finns tillgänglig för er som söker stöd eller hjälp – vi kan erbjuda videosamtal eller textchatt i vår Facebooksidas meddelande – du kan klicka här i meddelanden så svarar någon av våra kuratorer dig så fort vi kan.

Om du känner någon som lever i en utsatt relation försök finnas där för dessa personer, tipsa dessa personer till NKJT. Polisen finns också och ring dom vid akuta situationer!

Tveka inte ta kontakt med NKJT, vi finns för er. Var rädda om er alla! 

VÄLKOMMEN TILL FEMINISTISKT FORUM OCH
NKJT´S FÖREDRAG

FEMFORUM ÅTERUPPSTÅR 28 MARS 2020
KL.10.00-17.00
ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM

INSTÄLLT PGA CORONAVIRUSET 


Sedan Feministiskt Forum gick i graven 2015 har den feministiska rörelsen upplevt #metoo, firat 100 år av allmän rösträtt, några har dödförklarat feminismen och andra har förespråkat intåget av en ny feminism. Nu ser vi en högerpopulism på frammarsch som hotar gamla segrar för jämställdhet. Det är dags att samlas och mobilisera, dela erfarenheter och utbyta idéer på Stockholms största samlingsplats för feministiska frågor!


NKJT HÅLLER ETT FÖREDRAG
"KVINNOR SOM INTE HÖRS FINNS INTE"

 

Det finns grupper kvinnor som inte får något stöd från samhället och dessa kvinnor är ofta belagda med förklaringsbörda då de måste undervisa myndigheter och andra organisationer om deras livssituation, språk och syn- och hörselnedsättning. Nationell kvinnojour på teckenspråk och stöd bildades 10 november 2019 för att ta makten över frågorna som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor och barn på teckenspråk.

I alla dessa år har inte en enda krona delats ut för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatser. Detta måste rättas till och jämnas till.

28 MARS kl. 11.00-11.45
LOKAL: Erlanderrummet, plan 1

Medverkande:
Mia Modig, ordförande Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Erika Lindberg, styrelseledamot Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Warda Al Tatar, styrelseledamot Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Christin Ingesson, vice ordförande Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Informationen finns på vår facebooksida, "Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk"

NYHET

En glad nyhet - NKJT har skaffat eget konto hos Instagram! Dagens måste-att-göra: Följ @kvinnojourennkjt för att få information och uppdateringar om föreningen!

PRessmeddelande

I svallvågorna av #METOO under 2017 så uppstod #slådövörattill för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och icke-binära. Då uppdagades det att det finns ett extremt stort behov av stöd och rådgivning på teckenspråk. Det blev tydligt genom en sluten Facebookgrupp under samma namn som uppropet där individer som varit utsatta för våld på olika sätt behövde få sina berättelser hörda. Flera har levt i många år i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. 

Det ledde till att uppropet från #slådövörattill släpptes den 3 december 2017 i medier och i uppropet fanns det tre krav som kan anses vara grundläggande för ett fungerande samhälle för döva, hörselskadade och dövblinda:
 - Fungerande stöd på teckenspråk överallt i landet.
 - Arbetet för att ta fram kunskaper och utveckling i syfte att förbättra och skydda de utsatta ska målgrupperna vara med och utveckla. 
 - Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas.

Två år senare har inte en enda krona delats ut för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatser. Det är även enorma skillnader i bemötande av myndighetspersoner beroende på vart en bor i landet och söker hjälp. Detta måste rättas och jämnas till. 

Därför startar vi föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT.
Föreningen strävar efter att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden för alla människor som talar teckenspråk, lever med hörselnedsättning eller har kombinerad syn- och hörselnedsättning, kallat för dövblindhet, och med insikt om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i. 

Föreningen ska arbeta förebyggande mot våld i nära relationer på teckenspråk. Vår målsättning är att vi ska kunna erbjuda webbaserad jourverksamhet där det finns möjlighet till stödsamtal via videosamtal och chatt med professionella som talar teckenspråk för att säkerställa likvärdigt stöd i hela landet. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk ska verka som en serviceorgan och stötta verksamheter ute i kommuner, regioner och organisationer som möter döva, hörselskadade och dövblinda men som saknar kunskap om teckenspråk och målgrupperna. Vi kommer även att stödja utvecklingen i samhället genom att delta i och främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och internationellt samt synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör teckenspråk i samband med mäns våld mot kvinnor och barn. Vi kommer även att delta i och stimulera den offentliga debatten samt vara remissinstans som bevakar och besvarar utredningar och förslag.

För mer information vänligen kontakta Mia Modig på 0735092965 (sms) eller mia@ncjt.se