OM nKjt

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening vars uppkomst föddes ur #Metoo och sedermera den slutna gruppen #slådövörattill som hade en stor genomslagskraft, framförallt hos vår målgrupp: döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. Det visade sig att det finns ett enormt behov av en kvinnojour / ett center med stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk. Flera hade levt i många år i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. 

Det ledde till att uppropet från #slådövörattill släpptes i medier den 3 december 2017 och med i uppropet fanns det tre krav som kan anses vara grundläggande för ett fungerande samhälle:
 - Fungerande stöd på teckenspråk i hela landet. 
 - I arbetet för att ta fram kunskaper och utveckling för att förbättra och skydda utsatta ska målgrupperna vara med och utveckla.
 - Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas. 

Idag, TRE år senare, har det inte delats ut en enda krona för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatserna. Därför startar vi Sveriges allra första kvinnojour på teckenspråk som ska arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn. 
 

KOMPETENSER HOS PERSONALEN PÅ NKJT

 • Socionomutbildning
 • Undersköterskeutbildning
 • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
 • Traumahantering och återhämtning
 • Motiverande samtal (MI)
 • ART-samtal
 • NPF-diagnoskunskap 
 • 10-20 års erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet 

Vision

En våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk.

Värdegrund

Föreningens värdegrund vilar på FN-dokument som klargör värden med universella anspråk:

 • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
 •  Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 •  Kvinnokonventionen
 • Barnkonventionen
 • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 
Agenda 2030 -
Prioriterade områden: 
 • Mål 5: Jämnställdhet
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle

STYRELSEN

Mia Modig - Stockholm
Ordförande 

Christin Ingesson - Finspång
Vice ordförande

Camilla Moberg - Göteborg
Sekreterare 

Monica Andreasson - Visby
Kassör 

Warda Al Tatyr - Stockholm
Styrelseledamot 

Erika Lindberg - Stockholm
Styrelseledamot 

Pernilla Norberg - Göteborg
Styrelseledamot 

Åsa Mellin - Göteborg
Styrelsesuppleant

Valberedningen

Pia Johnsson-Sederholm, Malmö
Sammankallande

Camilla Jablonski - Göteborg

Kristina Bengtsson - Stockholm

Revisor

Johanna Treffenberg - Göteborg 

Kuratorgruppen

Karin Granlund - Örebro 
Socionom

Felicia Ferreira - Lund
Socionom 

Mimount Tebibel - Stockholm
Stödperson

Anette Ekberg - Stockholm
Socionom