Om oss

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening vars uppkomst föddes ur #Metoo och sedermera den slutna gruppen #slådövörattill som hade en stor genomslagskraft, framförallt hos vår målgrupp: döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. Det visade sig att det finns ett enormt behov av en kvinnojour / ett center med stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk. Flera hade levt i många år i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. 

Det ledde till att uppropet från #slådövörattill släpptes i medier den 3 december 2017 och i uppropet fanns det tre krav som kan anses vara grundläggande för ett fungerande samhälle:
 - Fungerande stöd på tecenspråk i hela landet. 
 - Arbetet för att ta fram kunskaper och utveckling för att förbättra och skydda utsatta ska målgrupperna vara med och utveckla.
 - Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas. 

Idag, två år senare, har det inte delats ut en enda krona för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatser. Därför startar vi Sveriges allra första kvinnojour på teckenspråk som ska arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn. 

STYRELSEN

Mia Modig - Stockholm
Ordförande 

Christin Ingesson - Finspång
Vice ordförande

Camilla Moberg - Göteborg
Sekreterare 

Monica Andreasson - Visby
Kassör 

Warda Al Tatyr - Stockholm
Styrelseledamot 

Erika Lindberg - Stockholm
Styrelseledamot 

Pernilla Norberg - Göteborg
Styrelseledamot 

Åsa Mellin - Göteborg
Styrelsesuppleant 


VALBEREDNINGEN 

Pia Johnsson-Sederholm, Malmö
Sammankallande

Camilla Jablonski - Göteborg

Kristina Bengtsson - Stockholm 

REVISOR

Johanna Treffenberg - Göteborg 

ARBETSGRUPPEN

Karin Granlund - Örebro 
Socionom

Felicia Ferreira - Lund
Socionom 

Christin Ingesson - Finspång 
Styrelseledamot / behandlingsassistent 

Mia Modig - Stockholm
Ordförande 

KOMPETENSER HOS PERSONALEN PÅ NKJT
* Socionomutbildning
* Undersköterskeutbildning
* Erfarenhet av arbete med kvinnojour
* Traumahantering och återhämtning
* Motiverande samtal (MI)
* ART-samtal
* NPF-diagnoskunskap 
* 10-20 års erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet 

Vision

En våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk.

Värdegrund

Föreningens värdegrund vilar på FN-dokument som klargör värden med universella anspråk:

* Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
* Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
* Kvinnokonventionen
* Barnkonventionen
* Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 
* Agenda 2030 - Prioriterade områden: 
Mål 5 Jämnställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhälle