Våra tjänster

Här nedanför är några exempel på vad vi erbjuder hjälpsökande kvinnor och tjejer från 15 år och uppåt 

Stödsamtal

Vi erbjuder dig som är i behov av stödsamtal om du mår dåligt och är i behov av rådgivning eller annat stöd men det är inte akut. 
Då bokar vi en tid för stödsamtal via email eller videosamtal, du kan kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i fliken "kontakt". 

joursamtal via webb

Vårt joursamtal via webb är öppet dagligen och du får prata med en av våra socionomer, vid behov kan personen också hjälpa till med att hitta en kvinnojour med skyddsboende eller kontakt med polisen och andra myndigheter. DENNA FUNKTION ÄR INTE KLAR ÄN.

Stöd i kontakt med myndigheter

Vi kan erbjuda dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polisen, kriminalvården, psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan, migrationsverket m.fl. En av oss följer med dig till den myndigheten du ska besöka och stöttar dig under mötet. 

Vi kan även hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan. 

Här nedanför är några exempel på vad vi erbjuder för tjänster till kommuner, företag, organisationer m.fl. 

bemötandeutbilding för personal, arbetsgivare m.fl.

En bemötandeutbildning innehåller olika moment:

Information om
 •  Teckenspråk
 •  Dövkultur
 •  Normer hos dövgruppen Information om och hjälp med

 •  olika anpassningar på arbetsplatsen
 •  konkreta exempel på kommunikationssätt  

Bemötandeutbildning för socialtjänsten och olika myndigheter

Moment som rör...

information kring

 •  Teckenspråk
 •  Dövkultur
 •  Normer hos dövgruppen
 
 • Våld i nära relationer 
 
 • Bemötande kring våldsutsatta kvinnor i krissituationer och som redan befinner sig i ett underläge..
 
 • Olika form av samtal

konsultverksamhet som kurator

Våra kuratorer åker ut till olika verksamheter och stöttar på olika sätt, såsom stödsamtal, krissamtal, ledarskapshantering m.m

 Vi erbjuder även följande:

 •  stödfunktioner där företag, organisationer och privatpersoner kan ta hjälp genom samtal och utvecklingsinsatser.
 •  hjälp med stresshantering, förändrings- och motivationsarbete för att främja olika copingstrategier, stärka relationer och öka välmåendet.